Σεισμός: Ενημέρωση - Συμπεριφορά - Προστασία

Σεισμός: Ενημέρωση - Συμπεριφορά - Προστασία

                                                                                                                  
Σεισμολογικά Ινστιτούτα Ελλάδας

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Ο σεισμός ΤΩΡΑ >>>
Παρακολούθηση της σεισμικότητας σε πραγματικό χρόνο σε χάρτη.
Ανακοινώσεις σεισμών Τελευταία ανακοινωθέντα.
Τοποθεσία, ένταση και χρόνος γέννεσης σεισμού. Πληροφορίες προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα: Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Αναθεωρημένα τελικά στοιχεία των σεισμών με τη συμμετοχή σεισμολόγου: Αναθεωρημένς Λύσεις Σεισμών ή Hellenic Seismic Network (HL)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τρέχουσα σεισμικότητα του ελληνικού χώρου
Παρακολούθηση της σεισμικότητας των τελευταίων 90 ημερών σε πραγματικό χρόνο  σε χάρτη. Τοποθεσία, ένταση και χρόνος γέννεσης σεισμού.
Τρέχουσα σεισμικότητα ανά περιοχή
Παρακολούθηση της σεισμικότητας των τελευταίων 90 ημερών σε πραγματικό χρόνο  σε χάρτη. Τοποθεσία, ένταση και χρόνος γέννεσης σεισμού. Επιλέξτε περιοχή.
Σεισμολογικός Σταθμός του Α.Π.Θ. (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)
Συνεχής, σε 24ωρη βάση, παρακολούθηση, καταγραφή και ανάλυση της σεισμικής δραστηριότητας του ελλαδικού χώρου και των γύρω περιοχών.

Εργαστήριο Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Εργαστήριο Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών
Πρόβλεψη σεισμών: Κέντρο Προσεισμικών Σημάτων
Hellenic Seismic Network (HL)
Hellenic Seismic Network (HL)
Real Time Seismicity in Greece for the last 24 hours

                                                                                                                  
Σεισμός: Προστασία - Αντισεισμικές Κατασκευές

Γενική Γραματεία Πολιτικής Προστασίας - Σεισμός
Περιγραφή σεισμών
Ο σεισμικός κίνδυνος, τα φυσικά χαρακτηριστικά του σεισμού, οι άμεσες επιπτώσεις και τα επακόλουθα ενός σεισμού (τσουνάμι, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κλπ ).
Προετοιμασία πριν από το σεισμό, συμπεριφορά κατα τη διάρκεια και μετά το σεισμό και τα επακόλουθα ενός σεισμού (τσουνάμι, πυρκαγιές, κατολισθήσεις κλπ ).
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας και Αντισεισμικών Κατασκευών
Ανάπτυξη και σχεδιασμό μετρητικών δικτύων και συστημάτων (μόνιμο δίκτυο, ειδικά δίκτυα, μετασεισμικά δίκτυα) και ανάλυση - αξιολόγηση των δεδομένων.
Έρευνα, ανάπτυξη και εφαρμογή μεθοδολογιών προσδιορισμού σεισμικής επικινδυνότητας, τρωτότητας και σεναρίων σεισμικής διακινδύνευσης για δομήματα οικιστικών περιοχών, δίκτυα, χωμάτινα και λιθόρριπτα φράγματα, γεωκατασκευές (άοπλα και οπλισμένα επιχώματα, φυσικά πρανή και ορύγματα), έργα υποδομής και λοιπά τεχνικά έργα.
Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Προσεισμικός Έλεγχος - Αποκατάσταση / Ενίσχυση κτιρίων, τεχνικών έργων και δικτύων.

                                                                                                                  
Σεισμολογικά Ινστιτούτα
National Observatory of Athens (NOA)
                                                                                                                  
ΧΡΗΣΙΜΑ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ >>>